О НАМА  l  ОРГАНИЗАЦИЈА  l  ПРОЈЕКТИ  l  КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ  l  РОДИТЕЉИ И УЧЕНИЦИ  l  АКТУЕЛНОСТИ  l  КОНТАКТ

 
 

 

 

РОДИТЕЉИ И УЧЕНИЦИ

ИЗАБРАНИ УЏБЕНИЦИ

 

У линковима који следе налази се извод из информационог система МПНТР о изабраним уџбеницима, од стране школе, у поступку избора уџбеника на нивоу школе за Каталог уџбеника који ће се у основним школама користити од школске 2016/2017. до 2018/2019. године.

Извод је дат за сваки разред, предмет и жељени уџбенички комплет (са издавачима).

 

Листа уџбеника за I разред

Листа уџбеника за II разред

Листа уџбеника за III разред

Листа уџбеника за IV разред

Листа уџбеника за V разред

Листа уџбеника за VI разред

Листа уџбеника за VII разред

Листа уџбеника за VIII разред

 


 

ИЗБОР УЏБЕНИКА

 

 

Избор уџбеника реализује се у складу са чланом 33. и 34. Новог Закона о уџбеницима ("Службени гласник РС" број 68/15).

Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило je на основу јавног позива Листу одобрених уџбеника. Листа одобрених уџбеника садржи податке о свим уџбеничким комплетима за сваки предмет. У Листи је за сваку уџбеничку јединицу наведен обим изражен у броју страна и малопродајна цена.

Обавештавамо све родитеље да је Листа одобрених уџбеника, достављена свакој основној школи, а доступна је и на интернет станицама:

 

http://www.mpn.gov.rs/udzbenici-2/izbor-udzbenika/

http://opendata.mpn.gov.rs/listaudzbenika.php

 

Поступак избора уџбеника садржи следеће активности:

 

1. Стручна већа за области предмета, односно Стручно веће наставника разредне наставе анализира све уџбенике са Листе,

2. Прикупљање података од ученика и родитеља, путем упитника,

3. Припрема образложеног предлога Стручних већа, односно Стручног већа наставника разредне наставе за избор три најбоља уџбеника,

4. Одлуку о избору уџбеника доноси Наставничко веће школе.

 


 

УПИС ПРВАКА

 

Поштовани родитељи,

Редован упис ученика у први разред основне школе почеће 1. априла и трајаће до 31. маја 2018. године. Родитељи су законски обавезни да у први разред основне школе упишу децу која ће до почетка школске године имати шест и по до седам и по година. То су деца рођена у периоду од 1.03.2010. до 1.03.2011. године. Деца која су млађа од наведеног узраста, а чији родитељи желе да она пођу раније у школу, могу да се пријаве за проверу способности и зрелости за полазак у школу код секретара школе у периоду редовног уписа. Ову проверу вршиће педагог школе, како је законски одређено.

 

Приликом уписа потребно је донети следећа документа:

1. Извод из матичне књиге рођених,

2. Потврда о завршеним систематским прегледима за полазак у школу,

3. Потврда / Уверење о похађању припремног предшколског програма,

4. Пријава боравка становања.

У школској 2018/2019. години организоваћемо рад у продуженом боравку за ученике првог и другог разреда. Молимо родитеље који намеравају да упишу децу у боравак да са процедуром уписа заврше до краја маја 2018. године, због броја места и лакшег планирања организације наставе. Ова услуга подразумева одлазак деце на ручак, који се сервира у трпезарији школе. Осим израде домаћих задатака, деца у боравку развијају креативне способности, много времена проводе напољу, у дружењу и физичким активностима.

Настава је организована у две смене. Преподневна смена почиње у 8 часова, а почетак поподневне је у 14 часова. Обавезни наставни предмети су: српски језик, математика, свет око нас, ликовна култура, музичка култура, физичко васпитање и страни језик (енглески језик). Изборни наставни предмети су: верска настава и грађанско васпитање (бира се један од њих) и од 2018/19. године Пројектна настава. У школи се изучавају 2 страна језика: енглески језик и француски језик (од 5. разреда). Оцењивање је описно у првом разреду.

БУДУЋИМ ПРВАЦИМА ЖЕЛИМО УСПЕШАН ПОЧЕТАК ШКОЛОВАЊА У НАШОЈ ШКОЛИ!

Све потребне информације можете добити на телефоне 2396-745 и 2396-741, на сајту школе www.oscrnjanski.edu.rs или путем мејла  oscrnjanski@gmail.com

 

Чекамо Вас, срдачан поздрав!


 

EКСТЕРНО ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ

  

Са задовољством Вас обавештавамо да је Основна школа "Милош Црњански" добила највећу оцену на екстерном вредновању рада школе од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у школској 2012/2013. години.

 


 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ

 

Основна карактеристика образовних стандарда је то што су дефинисани у терминима мерљивог понашања ученика. Основни циљ је направити баланс између оног "где смо" и  "где желимо да будемо".

 

Карактеристике образовног стандарда:

1. проверљивост спецификованих образовних исхода,

2. фокус на темељним знањима,

3. кумулативност,

4. диференцијација,

5. разумљивост,

6. изводљивост и

7. обавезност за све.

 

Нивои постигнућа су:

1. основни ниво - на првом нивоу описани су захтеви који представљају базични или основни ниво знања, вештина и умења, очекује се да ће скоро сви, а најмање 80% ученика постићи тај ниво,

2. средњи ниво очекује се да ће око 50% ученика постићи овај ниво,

3. напредни ниво очекује се да ће 25% ученика постићи овај ниво.

 


ЗАВРШНИ ИСПИТ 2018. године 

Након завршеног осмог разреда ученик полаже завршни испит.
Након обављеног завршног испита ученик стиче право на упис у средњу школу без полагања квалификационог испита.


Након завршеног испита ученику се издаје јавна исправа.
Завршни испит се полаже у основним школама у којима су ученици завршили осми разред.


Завршни испит се полаже у јуну месецу.
Завршни тест састојаће се из три дела: тест из српског/матерњег језика, математике и комбинованог теста из науке.

Више информација о томе можете пронаћи на сајту Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.

www.ceo.edu.rs
 


ТЕРМИНИ ОТВОРЕНИХ ВРАТА - наставници

Редни број

Презиме и име наставника

Парна пре подне

Непарна пре подне

1.

Ђурић Мајсторовић Aна

Понедељак  16.45

Понедељак  9.55

2.

Милутиновић Јелена

     Петак  10.45

Петак  16.45

3.

Буњац Маја

     Петак  9.55

Петак  15.55

4.

Анђелковић Миа

     Петак  14.50

Петак  8.50

5.

Матић Јадранка

 

Уторак  10.45

и среда 14.50

   6.

Вукићевић Младен

Четвртак  16.45

  Четвртак  8.50

7.

Михаиловић Оља

Петак  15.55

  Четвртак  18.35

8.

Недељковић Зорица

Среда  15.55

Понедељак  10.45

9.

Симојловић Ангелина

Четвртак  11.35

  Четвртак  17.35

10.

Ковачевић Душанка

Понедељак  9.55

Понедељак  16.45

11.

Тотић Звездан

Уторак  15.55

Среда  12.20

12.

Марковић Марија

Среда  9.55

Уторак  11.35

13.

Алексић Тања

Понедељак  11.35

Петак  15.55

14.

Златановски Славица

 Понедељак  11.35

Четвртак  19.15

15.

Панајотовић Hенaд

Среда  10.45

Среда  15.55

16.

Ивановић Даниела

Петак  13.15

Среда  10.00

17.

Ђокић Сања

Петак  09.55

Понедељак  16.45

18.

Мочевић Драган

Четвртак  13.15

Четвртак  13.15

19.

Перовић Немања

Понедељак  10.45

Среда  10.45

20.

Николић Дарко

Петак  17.30

Среда  17.30
ТЕРМИНИ ОТВОРЕНИХ ВРАТА - учитељи

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧИТЕЉА

ПРЕ ПОДНЕ

ПОСЛЕ ПОДНЕ

I/1

Владана Цветановић

среда после наставе

среда после наставе

I/2

Татјана Лалић Радишић

четвртак после наставе

четвртак 5. час

I/3

Драгана Милић

уторак 5. час

уторак 5. час

II/1

Драгица Миловановић

среда 4. час

среда 4. час

II/2

Драгана Тошић

понедељак 3. час

понедељак 4. час

II/3

Светлана Живковић

среда 4. час

среда 3. час

III/1

Милева Топаловић

уторак 4. час

уторак 3. час

III/2

Маја Станојевић

уторак 3. час

четвртак 3. час

III/3

Душан Пејчић

уторак 2. час

четвртак 2. час

IV/1

Снежана Филиповић

петак 2. час

петак 2. час

IV/2

Снежана Петровић

петак 3. час

уторак 5. час

IV/3

Милка Саиловић

понедељак 5. час

понедељак 5. час

Енглески језик

Весна Пиперски

Парна смена после поподне
Понедељак 6. час

Непарна смена после подне
Уторак 5. час
РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ 2017/2018.


 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ

 

ПЕТИ РАЗРЕД

ШЕСТИ РАЗРЕД

СЕДМИ РАЗРЕД

ОСМИ РАЗРЕД

IX

4-8

 

 

 

 

 

 

 

 

11-15

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

И

 

 

СРПСКИ Ј.

И

18-22

ИСТОРИЈА

И

ИСТОРИЈА

И

МАТЕМАТИКА

ИСТОРИЈА

И

И

ИСТОРИЈА

МАТЕМАТИКА

И

К

25-29

МАТЕМАТИКА

К

 

 

МАТЕМАТИКА

К

ИСТОРИЈА

К

X

2-6

 

 

МАТЕМАТИКА

К

 

 

МАТЕМАТИКА

К

9-13

ИСТОРИЈА

СРПСКИ

Т

П

ЕНГЛЕСКИ Ј.

ФРАНЦУСКИ Ј.

К

К

ИСТОРИЈА

СРПСКИ Ј.

К

П

БИОЛОГИЈА

Т

16-20

ГЕОГРАФИЈА

ЕНГЛЕСКИ Ј.

Т

К

ФИЗИКА

СРПСКИ ЈЕЗИК

К

К

ФРАНЦУСКИ Ј.

МАТЕМАТИКА

К

П

ХЕМИЈА

СРПСКИ Ј.

К

Т

23-27

МАТЕМАТИКА

П

БИОЛОГИЈА

СРПСКИ ЈЕЗИК

Т

П

БИОЛОГИЈА

ГЕОГРАФИЈА

Т

Т

СРПСКИ Ј.

ФРАНЦУСКИ Ј.

П

К

30-3.11

СРПСКИ ЈЕЗИК

К

ИСТОРИЈА

ГЕОГРАФИЈА

К

Т

ХЕМИЈА

 

К

 

ЕНГЛЕСКИ Ј.

К

XI

1-3

БИОЛОГИЈА

Т

МАТЕМАТИКА

П

СРПСКИ Ј.

К

МАТЕМАТИКА

П

6-10

ФРАНЦУСКИ Ј.

К

 

 

БИОЛОГИЈА

МАТЕМАТИКА

Т

К

ИСТОРИЈА

ГЕОГРАФИЈА

Т

Т

13-17

МАТЕМАТИКА

К

 

 

 

 

БИОЛОГИЈА

МАТЕМАТИКА

К

К

20-24

ИСТОРИЈА

К

МАТЕМАТИКА

К

ИСТОРИЈА

ГЕОГРАФИЈА

Т

К

 

 

XII

27.11-1.12

 

 

 

 

ФИЗИКА

ФРАНЦУСКИ Ј.

К

П

ФИЗИКА

ГЕОГРАФИЈА

К

К

4-8

ГЕОГРАФИЈА

СРПСКИ ЈЕЗИК

Т

П

ФИЗИКА

ФРАНЦУСКИ Ј.

К

К

СРПСКИ Ј.

МАТЕМАТИКА

П

П

ХЕМИЈА

ФРАНЦУСКИ Ј.

К

П

11-15

ЕНГЛЕСКИ Ј.

П

БИОЛОГИЈА

ГЕОГРАФИЈА

Т

Т

ГЕОГРАФИЈА

ЕНГЛЕСКИ Ј.

Т

П

ЕНГЛЕСКИ Ј.

МАТЕМАТИКА

П

П

18-22

БИОЛОГИЈА

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

К

К

СРПСКИ Ј.

ЕНГЛЕСКИ Ј.

П

П

ХЕМИЈА

К

ФИЗИКА

СРПСКИ Ј.

К

П

25-29

МАТЕМАТИКА

П

МАТЕМАТИКА

ИСТОРИЈА

П

Т

 

 

СРПСКИ Ј.

Т

I

8-12

СРПСКИ ЈЕЗИК

К

СРПСКИ Ј.

Т

СРПСКИ Ј.

К

 

 

15-19

 

 

 

 

ФИЗИКА

ГЕОГРАФИЈА

К

К

МАТЕМАТИКА

К

Легенда:

И иницијални тест
К контолна вежба
П писмени задатак
Т тест

 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ

 

 

ПЕТИ РАЗРЕД

ШЕСТИ РАЗРЕД

СЕДМИ РАЗРЕД

ОСМИ РАЗРЕД

 

II

12-14

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА

К

 

 

 

19-23

БИОЛОГИЈА

Т

ИСТОРИЈА

К

БИОЛОГИЈА

Т

ИСТОРИЈА

ХЕМИЈА

К

К

 

26-02.3.

ИСТОРИЈА

МАТЕМАТИКА

Т

К

БИОЛОГИЈА

ГЕОГРАФИЈА

Т

Т

ФРАНЦУСКИ Ј.

МАТЕМАТИКА

К

К

ФРАНЦУСКИ Ј.

БИОЛОГИЈА

К

Т

 

 

III

5-9

ЕНГЛЕСКИ Ј.

СРПСКИ Ј.

К

П

ЕНГЛЕСКИ Ј.

К

ФИЗИКА

СРПСКИ ЈЕЗИК

К

П

МАТЕМТИКА

СРПСКИ Ј.

П

Т

 

12-16

ФРАНЦУСКИ Ј.

ГЕОГРАФИЈА

К

Т

СРПСКИ Ј.

МАТЕМАТИКА

П

П

ИСТОРИЈА

ЕНГЛЕСКИ Ј.

К

К

СРПСКИ Ј.

ЕНГЛЕСКИ Ј.

П

К

 

19-23

БИОЛОГИЈА

СРПСКИ Ј.

К

К

СРПСКИ Ј.

Т

СРПСКИ Ј.

МАТЕМАТИКА

К

П

ИСТОРИЈА

ГЕОГРАФИЈА

Т

Т

 

26-30

МАТЕМАТИКА

К

ФРАНЦУСКО Ј.

ГЕОГРАФИЈА

К

Т

БИОЛОГИЈА

ГЕОГРАФИЈА

Т

Т

ФИЗИКА

МАТЕМАТИКА

К

К

 

 

IV

10-13

МАТЕМАТИКА

К

 

 

ХЕМИЈА

К

 

 

 

16-20

 

 

ФИЗИКА

К

МАТЕМАТИКА

К

ГЕОГРАФИЈА

МАТЕМАТИКА

Т

К

 

23-27

БИОЛОГИЈА

Т

МАТЕМАТИКА

К

 

 

ФРАНЦУСКИ Ј.

ГЕОГРАФИЈА

П

Т

 

 

V

30.4. 4.05

 

 

БИОЛОГИЈА

ИСТОРИЈА

Т

Т

МАТЕМАТИКА

ГЕОГРАФИЈА

К

Т

 

 

 

7-11

ФРАНЦУСКИ Ј.

СРПСКИ Ј.

П

П

ГЕОГРАФИЈА

МАТЕМАТИКА

Т

К

ФРАНЦУСКИ Ј.

СРПСКИ Ј.

П

П

ЕНГЛЕСКИ Ј.

ФИЗИКА

П

К

14-18

ЕНГЛЕСКИ Ј.

ГЕОГРАФИЈА

П

Т

ФРАНЦУСКИ Ј.

ЕНГЛЕСКИ Ј.

П

П

ИСТОРИЈА

ФИЗИКА

Т

К

СРПСКИ Ј.

БИОЛОГИЈА

Т

Т

 

21-25

ИСТОРИЈА

БИОЛОГИЈА

К

Т

БИОЛОГИЈА

СРПСКИ Ј.

Т

Т

БИОЛОГИЈА

ГЕОГРАФИЈА

Т

Т

МАТЕМАТИКА

ХЕМИЈА

П

К

 

28-1.6.

СРПСКИ Ј.

К

СРПСКИ Ј.

ФИЗИКА

П

К

ХЕМИЈА

МАТЕМАТИКА

К

П

 

 

 

VI

4-8

 

 

МАТЕМАТИКА

П

СРПСКИ Ј.

К

 

 

 

 

 

Легенда:

И иницијални тест
К контолна вежба
П писмени задатак
Т тест


Документа ОШ "Милош Црњански"

1. Статут ОШ "Милош Црњански"
2. Правилник о правима, обавезама и одговорностима ученика

 

О НАМА  l  ОРГАНИЗАЦИЈА  l  ПРОЈЕКТИ  l  КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ  l  РОДИТЕЉИ И УЧЕНИЦИ  l  АКТУЕЛНОСТИ  l  КОНТАКТ

ОШ "Милош Црњански", Ђорђа Огњaновића 2. 11030 Београд, тел. 011 2396745  факс. 011 2396746

ВРХ