О НАМА  l  ОРГАНИЗАЦИЈА  l  ПРОЈЕКТИ  l  КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ  l  РОДИТЕЉИ И УЧЕНИЦИ  l  АКТУЕЛНОСТИ  l  КОНТАКТ

 
 

 

 

РОДИТЕЉИ И УЧЕНИЦИ

ИЗАБРАНИ УЏБЕНИЦИ

 

У линковима који следе налази се извод из информационог система МПНТР о изабраним уџбеницима, од стране школе, у поступку избора уџбеника на нивоу школе за Каталог уџбеника који ће се у основним школама користити од школске 2016/2017. до 2018/2019. године.

Извод је дат за сваки разред, предмет и жељени уџбенички комплет (са издавачима).

 

Листа уџбеника за I разред

Листа уџбеника за II разред

Листа уџбеника за III разред

Листа уџбеника за IV разред

Листа уџбеника за V разред

Листа уџбеника за VI разред

Листа уџбеника за VII разред

Листа уџбеника за VIII разред

 


 

ИЗБОР УЏБЕНИКА

 

 

Избор уџбеника реализује се у складу са чланом 33. и 34. Новог Закона о уџбеницима ("Службени гласник РС" број 68/15).

Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило je на основу јавног позива Листу одобрених уџбеника. Листа одобрених уџбеника садржи податке о свим уџбеничким комплетима за сваки предмет. У Листи је за сваку уџбеничку јединицу наведен обим изражен у броју страна и малопродајна цена.

Обавештавамо све родитеље да је Листа одобрених уџбеника, достављена свакој основној школи, а доступна је и на интернет станицама:

 

http://www.mpn.gov.rs/udzbenici-2/izbor-udzbenika/

http://opendata.mpn.gov.rs/listaudzbenika.php

 

Поступак избора уџбеника садржи следеће активности:

 

1. Стручна већа за области предмета, односно Стручно веће наставника разредне наставе анализира све уџбенике са Листе,

2. Прикупљање података од ученика и родитеља, путем упитника,

3. Припрема образложеног предлога Стручних већа, односно Стручног већа наставника разредне наставе за избор три најбоља уџбеника,

4. Одлуку о избору уџбеника доноси Наставничко веће школе.

 


 

УПИС ПРВАКА

 

Поштовани родитељи,

Редован упис ученика у први разред основне школе почеће 1. априла и трајаће до 31. маја 2018. године. Родитељи су законски обавезни да у први разред основне школе упишу децу која ће до почетка школске године имати шест и по до седам и по година. То су деца рођена у периоду од 1.03.2010. до 1.03.2011. године. Деца која су млађа од наведеног узраста, а чији родитељи желе да она пођу раније у школу, могу да се пријаве за проверу способности и зрелости за полазак у школу код секретара школе у периоду редовног уписа. Ову проверу вршиће педагог школе, како је законски одређено.

 

Приликом уписа потребно је донети следећа документа:

1. Извод из матичне књиге рођених,

2. Потврда о завршеним систематским прегледима за полазак у школу,

3. Потврда / Уверење о похађању припремног предшколског програма,

4. Пријава боравка становања.

У школској 2018/2019. години организоваћемо рад у продуженом боравку за ученике првог и другог разреда. Молимо родитеље који намеравају да упишу децу у боравак да са процедуром уписа заврше до краја маја 2018. године, због броја места и лакшег планирања организације наставе. Ова услуга подразумева одлазак деце на ручак, који се сервира у трпезарији школе. Осим израде домаћих задатака, деца у боравку развијају креативне способности, много времена проводе напољу, у дружењу и физичким активностима.

Настава је организована у две смене. Преподневна смена почиње у 8 часова, а почетак поподневне је у 14 часова. Обавезни наставни предмети су: српски језик, математика, свет око нас, ликовна култура, музичка култура, физичко васпитање и страни језик (енглески језик). Изборни наставни предмети су: верска настава и грађанско васпитање (бира се један од њих) и од 2018/19. године Пројектна настава. У школи се изучавају 2 страна језика: енглески језик и француски језик (од 5. разреда). Оцењивање је описно у првом разреду.

БУДУЋИМ ПРВАЦИМА ЖЕЛИМО УСПЕШАН ПОЧЕТАК ШКОЛОВАЊА У НАШОЈ ШКОЛИ!

Све потребне информације можете добити на телефоне 2396-745 и 2396-741, на сајту школе www.oscrnjanski.edu.rs или путем мејла  oscrnjanski@gmail.com

 

Чекамо Вас, срдачан поздрав!


 

EКСТЕРНО ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ

  

Са задовољством Вас обавештавамо да је Основна школа "Милош Црњански" добила највећу оцену на екстерном вредновању рада школе од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у школској 2012/2013. години.

 


 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ

 

Основна карактеристика образовних стандарда је то што су дефинисани у терминима мерљивог понашања ученика. Основни циљ је направити баланс између оног "где смо" и  "где желимо да будемо".

 

Карактеристике образовног стандарда:

1. проверљивост спецификованих образовних исхода,

2. фокус на темељним знањима,

3. кумулативност,

4. диференцијација,

5. разумљивост,

6. изводљивост и

7. обавезност за све.

 

Нивои постигнућа су:

1. основни ниво - на првом нивоу описани су захтеви који представљају базични или основни ниво знања, вештина и умења, очекује се да ће скоро сви, а најмање 80% ученика постићи тај ниво,

2. средњи ниво очекује се да ће око 50% ученика постићи овај ниво,

3. напредни ниво очекује се да ће 25% ученика постићи овај ниво.

 


ЗАВРШНИ ИСПИТ 2018. године 

Након завршеног осмог разреда ученик полаже завршни испит.
Након обављеног завршног испита ученик стиче право на упис у средњу школу без полагања квалификационог испита.


Након завршеног испита ученику се издаје јавна исправа.
Завршни испит се полаже у основним школама у којима су ученици завршили осми разред.


Завршни испит се полаже у јуну месецу.
Завршни тест састојаће се из три дела: тест из српског/матерњег језика, математике и комбинованог теста из науке.

Више информација о томе можете пронаћи на сајту Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.

www.ceo.edu.rs
 


ТЕРМИНИ ОТВОРЕНИХ ВРАТА - наставници

 

Презиме и име наставника

Парна пре подне

Непарна пре подне

1.

Ђурић Мајсторовић Aна

Понедељак

10.45 11.30

Среда

15.55 16.40

2.

Милутиновић Јелена

Понедељак

15.55 16.40

Петак

9.55 10.40

3.

Буњац Маја

Среда

15.55 16.40

Среда

12.25 13.10

4.

Зечевић Аница

Среда

12.30 13.15

Среда

12.30 13.15

5.

Матић Јадранка

Среда

15.55 16.40

Среда

9.55 - 10.40

   6.

Вукићевић Младен

Уторак

12.25 13.10

Уторак

16.45 17.30

7.

Михаиловић Оља

Четвртак

18.25 19.10

Понедељак

16.45 17.30

8.

Поповић Катарина

Четвртак

14.00 14.45

Уторак

9.55 10.40

9.

Недељковић Зорица

Четвртак

14.50 -15.35

Понедељак

17.35 18.20

10.

Симојловић Ангелина

Уторак

9.55 10.40

Уторак

15.55 16.40

11.

Ковачевић Душанка

Понедељак

16.45 17.30

Понедељак

9.55 10.40

12.

Тотић Звездан

Петак

9.55 10.40

Петак

14.50 15.35

13.

Вулетић Ката

Понедељак

15.55 16.40

Среда

16.45 17.30

14.

Алексић Татјана

Четвртак

10.45 11.30

Среда

12.25 13.10

15.

Златановски Славица

Петак

19.10 19.30

Четвртак

14.00 14.45

16.

Панајотовић Hенaд

Четвртак

13.15 14.00

Четвртак

13.15 14.00

17.

Ивановић Даниела

Понедељак

14.00 14.45

Понедељак

14.00 14.45

18.

Ђокић Сања

Петак

12.25 13.10

Петак

16.45 17.30

19.

Мочевић Драган

Понедељак

13.15 14.00

Понедељак

13.15 14.00

20.

Перовић Немања

Понедељак

14.50 15.35

Понедељак

10.45 11.30

21.

Николић Дарко

Четвртак

17.35 18.20

Среда

17.35 18.20

22.

Антић Милош

Петак

15.40 16.25

Петак

15.40 16.25
ТЕРМИНИ ОТВОРЕНИХ ВРАТА - учитељи

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧИТЕЉА

ПРЕ ПОДНЕ

ПОСЛЕ ПОДНЕ

I/1

Владана Цветановић

среда после наставе

среда после наставе

I/2

Татјана Лалић Радишић

четвртак после наставе

четвртак 5. час

I/3

Драгана Милић

уторак 5. час

уторак 5. час

II/1

Драгица Миловановић

среда 4. час

среда 4. час

II/2

Драгана Тошић

понедељак 3. час

понедељак 4. час

II/3

Светлана Живковић

среда 4. час

среда 3. час

III/1

Милева Топаловић

уторак 4. час

уторак 3. час

III/2

Маја Станојевић

уторак 3. час

четвртак 3. час

III/3

Душан Пејчић

уторак 2. час

четвртак 2. час

IV/1

Снежана Филиповић

петак 2. час

петак 2. час

IV/2

Снежана Петровић

петак 3. час

уторак 5. час

IV/3

Милка Саиловић

понедељак 5. час

понедељак 5. час

Енглески језик

Весна Пиперски

Парна смена после поподне
Понедељак 6. час

Непарна смена после подне
Уторак 5. час
РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ 2018/2019.

 

ПЕТИ РАЗРЕД

ШЕСТИ РАЗРЕД

СЕДМИ РАЗРЕД

ОСМИ РАЗРЕД

СЕП

10-14

 

 

 

 

 

 

 

 

17-21

 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА

К

24-28

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА

К

ИСТОРИЈА

БИОЛОГИЈА

К

К

ОКТ

1-5

БИОЛОГИЈА

К

МАТЕМАТИКА

К

БИОЛОГИЈА

Т

СРПСКИ Ј.

МАТЕМАТИКА

П

К

8-12

ИСТОРИЈА

МАТЕМАТИКА

Т

К

СРПСКИ Ј.

ФИЗИКА

П

К

СРПСКИ Ј.

ИСТОРИЈА

П

К

СРПСКИ Ј.

К

15-19

ГЕОГРАФИЈА

СРПСКИ ЈЕЗИК

К

П

БИОЛОГИЈА

ГЕОГРАФИЈА

Т

К

ФРАНЦУСКИ Ј.

ФИЗИКА

К

К

ХЕМИЈА

К

22-26

ЕНГЛЕСКИ  Ј.

К

ФРАНЦУСКИ Ј.

ЕНГЛЕСКИ Ј.

К

К

МАТЕМАТИКА

ЕНГЛЕСКИ Ј.

П

К

ГЕОГРАФИЈА

ЕНГЛЕСКИ Ј

К

К

29-31

СРПСКИ Ј.

К

СРПСКИ Ј.

ИСТОРИЈА

К

К

ХЕМИЈА

СРПСКИ Ј.

К

К

ФРАНЦУСКИ Ј.

ФИЗИКА

К

К

НОВ

1-2

МАТЕМАТИКА

П

МАТЕМАТИКА

П

 

 

МАТЕМАТИКА

К

5-9

ФРАНЦУСКИ Ј.

ГЕОГРАФИЈА

К

К

 

 

 

 

ИСТОРИЈА

Т

12-16

 

 

ГЕОГРАФИЈА

К

БИОЛОГИЈА

МАТЕМАТИКА

Т

К

БИОЛОГИЈА

К

19-23

ИСТОРИЈА

К

 

 

ГЕОГРАФИЈА

ИСТОРИЈА

К

Т

МАТЕМАТИКА

К

 

26-30

 

 

МАТЕМАТИКА

П

ФРАНЦУСКИ Ј.

П

 

 

ДЕЦ

3-7

БИОЛОГИЈА

МАТЕМАТИКА

Т

К

ФРАНЦУСКИ Ј.

СРПСКИ Ј.

П

П

 

 

ХЕМИЈА

СРПСКИ Ј.

К

П

10-14

СРПСКИ Ј.

П

БИОЛОГИЈА

ФИЗИКА

Т

К

ФИЗИКА

К

ФРАНЦУСКИ Ј.

ФИЗИКА

П

К

17-21

ФРАНЦУСКИ Ј.

ЕНГЛЕСКИ Ј.

К

П

ЕНГЛЕСКИ Ј.

П

ХЕМИЈА

ЕНГЛЕСКИ Ј.

К

П

ГЕОГРАФИЈА

ЕНГЛЕСК И Ј.

К

П

24-28

 

 

ИСТОРИЈА

МАТЕМАТИКА

Т

П

СРПСКИ Ј.

МАТЕМАТИКА

П

П

СРПСКИ Ј.

К

31

 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА

К

ЈАН

9-11

 

 

 

 

 

 

 

 

14-18

СРПСКИ Ј.

МАТЕМАТИКА

К

П

СРПСКИ Ј.

К

СРПСКИ Ј.

БИОЛОГИЈА

К

Т

МАТЕМАТИКА

К

21-25

 

 

ГЕОГРАФИЈА

К

ГЕОГРАФИЈА

К

 

 

28-31

ГЕОГРАФИЈА

К

МАТЕМАТИКА

К

МАТЕМАТИКА

К

ГЕОГРАФИЈА

К


Легенда:

И иницијални тест
К контолна вежба
П писмени задатак
Т тест

 

ПЕТИ РАЗРЕД

ШЕСТИ РАЗРЕД

СЕДМИ РАЗРЕД

ОСМИ РАЗРЕД

ФЕБ

18-22

БИОЛОГИЈА

Т

ИСТОРИЈА

К

 

 

ИСТОРИЈА

ХЕМИЈА

К

К

25-28

 

 

БИОЛОГИЈА

Т

 

 

 

 

МАРТ

1

МАТЕМАТИКА

К

 

 

МАТЕМАТИКА

К

МАТЕМАТИКА

П

4-8

ИСТОРИЈА

Т

СРПСКИ Ј.

П

ФРАНЦУСКИ Ј.

К

ФРАНЦУСКИ Ј.

СРПСКИ Ј.

К

П

11-15

ФРАНЦУСКИ Ј.

СРПСКИ ЈЕЗИК

К

П

МАТЕМАТИКА

П

ФИЗИКА

БИОЛОГИЈА

К

Т

БИОЛОГИЈА

Т

18-22

ЕНГЛЕСКИ Ј.

К

ЕНГЛЕСКИ Ј.

СРПСКИ Ј.

К

К

ИСТОРИЈА

СРПСКИ Ј.

К

П

ИСТОРИЈА

СРПСКИ Ј.

Т

К

25-29

СРПСКИ ЈЕЗИК

БИОЛОГИЈА

К

П

ФРАНЦУСКИ Ј.

К

СРПСКИ Ј.

ЕНГЛЕСКИ Ј.

К

К

ФИЗИКА

ЕНГЛЕСКИ Ј.

К

К

АПРИЛ

1-5

МАТЕМАТИКА

П

 

 

 

 

ГЕОГРАФИЈА

МАТЕМАТИКА

К

К

8-12

 

 

МАТЕМАТИКА

К

ХЕМИЈА

МАТЕМАТИКА

К

П

 

 

15-19

 

 

ФИЗИКА

К

 

 

МАТЕМАТИКА

К

22-25

МАТЕМАТИКА

К

ИСТОРИЈА

Т

ГЕОГРАФИЈА

К

ФИЗИКА

БИОЛОГИЈА

К

Т

МАЈ

6-10

ФРАНЦУСКИ Ј.

П

БИОЛОГИЈА

СРПСКИ Ј

Т

П

ФРАНЦУСКИ Ј.

ФИЗИКА

П

К

ФРАНЦУСКИ Ј.

СРПСКИ Ј.

П

П

13-17

СРПСКИ Ј.

П

ФРАНЦУСКИ Ј.

ГЕОГРАФИЈА

П

К

ИСТОРИЈА

МАТЕМАТИКА

ЕНГЛЕСКИ Ј.

Т

К

П

ЕНГЛЕСКИ Ј.

СРПСКИ Ј.

П

К

20-24

ИСТОРИЈА

ЕНГЛЕСКИ Ј.

К

П

МАТЕМАТИКА

ЕНГЛЕСКИ Ј.

К

П

СРПСКИ Ј.

ХЕМИЈА

П

К

ХЕМИЈА

МАТЕМАТИКА

К

П

27-31

СРПСКИ ЈЕЗИК

ГЕОГРАФИЈА

К

К

ФИЗИКА

К

СРПСКИ Ј.

ГЕОГРАФИЈА

К

К

 

 

ЈУН

3-7

МАТЕМАТИКА

П

СРПСКИ Ј.

К

БИОЛОГИЈА

МАТЕМАТИКА

Т

П

 

 

10-14

 

 

МАТЕМАТИКА

П

 

 

 

 

Легенда:

И иницијални тест
К контолна вежба
П писмени задатак
Т тест


Документа ОШ "Милош Црњански"

1. Статут ОШ "Милош Црњански"
2. Правилник о правима, обавезама и одговорностима ученика

 

О НАМА  l  ОРГАНИЗАЦИЈА  l  ПРОЈЕКТИ  l  КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ  l  РОДИТЕЉИ И УЧЕНИЦИ  l  АКТУЕЛНОСТИ  l  КОНТАКТ

ОШ "Милош Црњански", Ђорђа Огњaновића 2. 11030 Београд, тел. 011 2396745  факс. 011 2396746

ВРХ