О НАМА  l  ОРГАНИЗАЦИЈА  l  ПРОЈЕКТИ  l  КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ  l  РОДИТЕЉИ И УЧЕНИЦИ  l  АКТУЕЛНОСТИ  l  КОНТАКТ

 
 

 

 

JАВНЕ НАБАВКЕ

 

НАБАВКА

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМНЕТАЦИЈА (КД)

ИЗМЕНА КД ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА

Електрична енергија

- -

Ручак за ученике у продуженом боравку 2017/2018.

  -

Физичко обезбеђење 2017/2018.

-

Екскурзија

-

Продужење рока за подношење понуда - Извођење екскурзије 2016.

- - -

Радови на санацији дворишне ограде - април 2017.

-

 

 

 

ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ

 

НАБАВКА

OБАВЕШТЕЊЕ

Физичко обезбеђење 2017.

Ручак за ученике 2017/2018.

Ограда

Елекртична екергија 2017/2018.

Екскурзија 2017/2018.

 Рекреативна настава 2017.

 

 
 

О НАМА  l  ОРГАНИЗАЦИЈА  l  ПРОЈЕКТИ  l  КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ  l  РОДИТЕЉИ И УЧЕНИЦИ  l  АКТУЕЛНОСТИ  l  КОНТАКТ

ОШ "Милош Црњански", Ђорђа Огњaновића 2. 11030 Београд, тел. 011 2396745  факс. 011 2396746

ń ВРХ ń